פאַבריק טור

פּראָדוקציע

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

ויסריכט

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

טראַנספּאָרט

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)